Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Vrijwilligerswerk

De vrijwillige morele consulenten doen hetzelfde werk als bezoldigde morele consulenten en zijn daarom onontbeerlijk om aan de steeds groter wordende groep gedetineerden bijstand te kunnen bieden.

De vrijwillige morele consulenten werken  binnen een duidelijk omschreven kader en er wordt een overeenkomst gesloten tussen hen en de SMBG.

De SMBG is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken en bereid zijn de gedetineerden een luisterend oor te bieden.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact