Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Publicaties

  • In 2014 publiceerde stichting "Achter de muren" ter eren van de vijftigste verjaardag van de stichting voor morele bijstand.

  • Littekens aan de oppervlakte. Sporen naar diepgang

    In het najaar van 2011 vroegen de moreel consulenten aan hun cliënten wie het verhaal wou doen bij een litteken op hun lichaam, en ook bereid was om dit te laten fotograferen.

    Doorheen dit boek leest u in welke omstandigheden deze mensen hun litteken opliepen, hoe zij dit destijds ervoeren, wat de verdere impact op hun leven was, en hoe zij zich eind 2011 tegenover hun litteken verhielden. Bij elke getuigenis treft u het bijhorende beeldmateriaal.


  • Jaarverslagen met een overzicht van de activiteiten van de SMBG (2010 - 2012 - 2013).

 

  U kan exemplaar bekomen van onze publicaties door contact op te nemen met het secretariaat.


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

 

Contact