Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Publicaties

Messages in  bottles                                               

 

Messages in  bottles is een schrijfproject dat door middel van flessenpost een brug tracht te maken tussen de gevangenis en de maatschappij. Moreel consulenten verzamelden verhalen van gedetineerden uit verschillende Vlaamse gevangenissen die in flessen tentoon werden gesteld op verschillende evenementen in Leuven, Hasselt en Brussel. De publicatie naar aanleiding van het gelijknamige project dat is georganiseerd in het kader van de Nationele Dagen van de Gevangenis in 2016 is te verkijgen via de SMBG.

 

 

 

Littekens aan de oppervlakte. Sporen naar diepgang

 

In het najaar van 2011 vroegen de moreel consulenten aan hun cliënten wie het verhaal wou doen bij een litteken op hun lichaam, en ook bereid was om dit te laten fotograferen.

Doorheen dit boek leest u in welke omstandigheden deze mensen hun litteken opliepen, hoe zij dit destijds ervoeren, wat de verdere impact op hun leven was, en hoe zij zich eind 2011 tegenover hun litteken verhielden. Bij elke getuigenis treft u het bijhorende beeldmateriaal.

Het boek Littekens aan de oppervlakte is vrij te verkrijgen zolang de voorraad strekt. Bestellen bij de SMBG.

 

 

Voor een mooi overzicht van de activiteiten van de SMBG kan u een kijkje nemen in ons jaarverslag. Het jaarverslag van 2014 - 2015 - 2016 is te verkijgen via de SMBG of raadpleegbaar op de stichting.


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

 

Contact