Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Collectieve morele bijstand

Collectieve morele bijstand bestaat uit de organisatie van groepsactiviteiten voor de gedetineerden. Deze activiteiten worden gemotiveerd vanuit vrijzinnige waarden en hebben uiteenlopende vooraf vastgestelde doelstellingen.

 

 

Overzicht van de collectieve activiteiten

 -  « Poëzieproject » in de gevangenissen van Oudenaarde, Gent, Dendermonde en Brugge
-  « Paroles », Café Philo in de gevangenis van Nijvel en Gent
- Concert « Belgas por Soleares » in de gevangenis van Berkendael
- Atelier mediageletterdheid in de gevangenis van Berkendael
- Jury van gedetineerden op het Festival van de Vrijheden in de gevangenissen van Berkendael en Lantin
-  Atelier tolerantie-opvoeding in de gevangenis van Ittre
-  « Atelier Djembé » in de gevangenis van Hasselt
- « Praatgroep» in de gevangenis van Hasselt
- « Atelier Mindfulness - Meditatie » in de gevangenis van Wortel

 

Overzicht van de projecten

 - Het littekenproject was actief in alle Belgische gevangenissen en bestond uit een getuigenis van een gedetineerden over zijn of haar litteken.
Deze getuigenissen werden verzameld in een boek met daarin foto's van de littekens, met ernaast het verhaal of de herinnering dat met het litteken verbonden is. 

 - « Empreintes du dedans » in de gevangenissen van Ittre, Mons en Berkendael.


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact