Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Animatie en vorming

De dienst animatie en vorming is opgericht in de jaren tachting.  Deze dienst organiseert socio-cultrurele projecten en vormingen in de Brusselse gevangenissen. 


 

Indien u het actieprogramma van de SMBG wenst te ondersteunen, kunt u een schenking doen op de volgende bankrekening 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Indien u een gift doet van minimaal een bedrag van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contacts